صابون های دورو 120 گرم

Duru Soaps 120g
ویژگی های محصول:
 • نوع کالا:صابون
 • نوع صابون:جامد
 • مناسب برای:انواع پوست ها
 • قابل استفاده برای:دست ، صورت ، بدن
سوالی دارید؟
 • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
 • اصالت کالاها از برترین برندها
 • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

صابون های دورو 120 گرم

اگر داراي پوستي خشک و حساس هستيد و استفاده از صابون‌ها باعث خشکي و جوش زدن بيشتر پوست‌تان مي‌شود . (صابون های دورو 120 گرم)

استفاده از صابون گليسيرينه دورو بسيار کمک کننده است.

صابون گليسيرينه دورو (Duru) شوينده‌ي ملايم‌تري نسبت به صابون‌هاي معمولي است  و درعصاره های متنوع موجود می باشد .

در ترکيبات آن از عصاره های انار و کشمیر ، خیار و درخت چای ، شیر و مروارید ، عسل و کالندولا  ، روغن زیتون و جینسینگ  که نرم کننده‌ي مناسبي براي پوست است.

خواص نرم کنندگي صابون دورو  به اندازه‌اي است که مي‌توان به تنهايي آن را بر روي پوست استفاده کرد .

اما به دليل چرب بودن، بسياري افراد از استعمال آن صرفنظر مي‌کنند که به کمک صابون دورو مي‌توان علاوه بر شستشوي پوست، از خاصيت روغن زيتون یا عصاره های های دیگر آن  با درصد چربي پايين‌تر استفاده کرد.

اين صابون براي کودکان که پوست حساس و ظريفي دارند و با توجه به اينکه در طول روز بيش از بزرگسالان نياز به شستشو خواهند داشت صابوني ايده‌آل و محافظت کننده است .

همينطور افرادي که در فصول سرد سال پوستشان دچار اگزما مي‌شود، مي‌توانند براي پاک کردن پوستشان از اين صابون جادويي استفاده کنند.

شرکت ترکيه‌اي دورو در زمينه‌ي توليد محصولات بهداشتي سابقه‌‌اي درخشان دارد که صابون گليسيرينه و حاوي روغن زيتون آن براي پوست‌هاي معمولي و خشک بسيار مفيد و ايده‌آل است.

با استفاده از صابون‌هاي حمام دورو علاوه بر پاکيزگي پوست، به لطافت آن نيز اضافه خواهد شد و با يک تير دو نشان زده خواهد شد.

 

انواع صابون های دورو 120گرم

 

 • صابون دورو حاوی عصاره انار و کشمیر

صابون حاوی عصاره انار و کشمیر دورو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺮدار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ ﻋﻤﻞ می کند، ﻋﺼﺎره اﻧﺎر ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C اﺳﺖ؛

وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ می باشد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

در ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

 • صابون دورو حاوی عصاره خیار و درخت چای

در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از روﻏﻦ درﺧﺖ ﭼﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه زﺧﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺪ ﻗﺎرچ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

از ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب و اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده و ﺿﺪ ﭘﯿﺮی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.

از ﻃﺮﻓﯽ دارای اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان، ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ، ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪ ﭼﺮوک اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار و ﺷﺪت ﺟﻮشﻫﺎی ﺻﻮرت را ﮐﺎﻫﺶ می دهد.

 • صابون دورو حاوی عصاره شیر و مروارید

حاوی پروتئین شیر و عصاره مروارید که باعث لطافت و شادابی پوست شما میشود و ﺣﺎوی اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﺖ ؛

ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼژن و ﺻﺎﻓﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ؛

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ، ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻣﻼﯾﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﻟﮑﻪﻫﺎی روی ﭘﻮﺳﺖ، روﺷﻦ ﺷﺪن، رﻓﻊ ﺟﻮش و درﻣﺎن روزﻧﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪی ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ در ﺗﻤﺎم روز می شود؛

ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦB، آﻟﻔﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽاﺳﯿﺪ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻗﻮی اﺳﺖ ؛

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻏﺬا رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ پوست ﭼﺮب، ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﺮﺑﯽ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد.

قابلیت ها :نرم کننده , ضدباکتری , درمانی , آبرسان , مرطوب کننده , تغذیه کننده .
 • صابون دورو حاوی عصاره عسل و کالندولا

صابون دورو حاوی عصاره های عسل و کالندولا (گل همیشه بهار) باعث لطافت و شادابی پوست میشود.

به خاطر نوع ماده ی هیدروکسیای که در خود دارد رطوبت را حفظ می کند ؛

باعث می شود پوست رطوبت هوا را جذب کند و در لایه های زیرین خود نگه دارد.

استفاده از این محصول مانع ایجاد باکتری هایی می شود که پوست را ملتهب و تعادل آن را به هم می زنند.

قابلیت ها : نرم کننده , ضدباکتری , درمانی , آبرسان , مرطوب کننده , تغذیه کننده .
 • صابون دورو حاوی عصاره روغن زیتون و جینسینگ

 صابون آرایشی دورو حاوی عصاره روغن زیتون و جینسینگ ، برای انواع پوست مناسب می باشد ؛

می تواند به عنوان پاک کننده پوستهای چرب، خشک، حساس و مستعد آکنه استفاده شود.

این صابون باعث لطافت و نرمی و شادابی پوست صورت می شود ؛

در برطرف کردن خراش و ترک پوست، سوزش و آفتاب سوختگی موثر است.

محصولی که مشاهده می کنید دارای مقدار زیادی ویتامین E و آنتی اکسیدان است؛

که پوست را در برابر عوامل خارجی مانند نور خورشید و باد محافظت می کند.

برای خرید و دریافت صابون های دورو 120 گرم و محصولات مشابه درب منزل از فروشگاه اینترنتی لندوکس کلیک کنید .

تمام محصولات فروشگاه اینترنتی لندوکس با تخفیفات ویژه و شگفت انگیز در اختیار ملت عزیز ایران قرار می گیرید .

وزن0,120 کیلوگرم
نوع کالا

صابون

نوع صابون

جامد

مناسب برای

انواع پوست ها

قابل استفاده برای

دست ، صورت ، بدن

دارای خاصیت

نرم کننده , ضدباکتری , درمانی , آبرسان , مرطوب کننده , تغذیه کننده

وزن

120 گرم

عصاره

دارد

انواع عصاره

انارو کشمیر, خیار و درخت چای, روغن زیتون و جینسینگ, شیر و مروارید, عسل و کالندولا

ویتامین

دارد

کشور مبدا برند

ترکیه

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

سایر توضیحات

-ضد جوش
-باعث لطافت و شادابی پوست میشود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صابون های دورو 120 گرم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما هیچ محصولی را مشاهده نکرده اید.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت